Bielenie i podbielanie jako sposoby wykańczania tkanin

Bielenie włókien celulozowych (bawełny i lnu) było praktykowane już w starożytności. W Europie idealnie białe tkaniny były symbolem czystości, z kolei w starożytnych Chinach oraz innych krajach azjatyckich biel była kolorem żałoby. Zapotrzebowanie na białe tkaniny od dawna było więc bardzo duże. Przed wiekami stosowano tzw. bielenie łąkowe. Co to oznacza? Tkanina poddawana była działaniu naturalnych czynników, takich jak rosa, powietrze i słońce. W ten sposób bielono tkaniny w naszym kraju jeszcze do końca XIX wieku, a sposób ten określany był mianem “śląskiego”. Rozwój chemii (a szczególnie odkrycie chloru) spowodował udoskonalanie bielarstwa chemicznego.

Specyfika bielenia tkanin

Współcześnie proces bielenie i podbielania tkanin wykonuje się w celu m.in.:

  • osiągnięcia najwyższego stopnia bieli jako wykończenia końcowego
  • przygotowania tkaniny przed dalszą obróbką, taką jak barwienie lub drukowanie

Warto przy tym dodać, że na przestrzeni dekad zmieniły się środki stosowane do bielenia tkanin. Kiedyś wykorzystywane były wyłącznie środki chemiczne, przede wszystkim oparte na chlorze, obecnie jednak coraz częściej stosowane są preparaty ekologiczne i środki utleniające, które z jednej strony zapewniają dobre efekty wybielenia, z drugiej natomiast są przyjazne środowisku i człowiekowi.

W całym procesie bardzo ważny jest dobór optymalnej metody bielenia, co zależy od kilku czynników, m.in.:

  • oczekiwanego stopnia bieli
  • przeznaczenia wyrobu
  • dopuszczalnych strat wytrzymałościowych i ciężarowych tkaniny

Przebieg procesu zależy od formy bielonego wyrobów oraz zastosowanych do tego celu urządzeń.

Trzeba przy tym pamiętać, że proces bielenia nie należy do technik łatwych. Szczególnie jeśli dąży się do tego, aby był wykonany w sposób ekologiczny. Dlatego też powstaje wiele nowoczesnych rozwiązań, które łączą ze sobą bielenie tradycyjne z całą gamą zaawansowanych wybielaczy zapewniających optymalne rezultaty oczekiwane przez producentów odzieży. Bardzo ważny jest również trafny dobór metody bielenia. Nieco inaczej powinny być wykonane czynności podczas bielenia lub podbielania tkanin, które są przygotowane przed dalszymi operacjami wykończeniowymi, inaczej w przypadku, gdy bielenie jest operacją końcową i ma nadać tkaninie pełną biel, która nie będzie zmieniać się w czasie.

materiał