Co to znaczy, że tkanina ma właściwości hydrofilowe?

Hydrofilowość to inaczej wodolubność. W przypadku tkanin oznacza zdolność pochłaniania wilgoci. Właściwości hydrofilowe nadawane są w ramach procesu uszlachetniania tkanin, w końcowej fazie obróbki chemicznej i mechanicznej.

Co oznacza termin hydrofilowość?

Terminem hydrofilowość określamy zdolność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą. Nie należy jednak mylić hydrofilowości z właściwościami hydrofobowymi, które poprzez specjalne wykończenie nadawane są tkaninom w celu przeciwdziałania wchłanianiu wilgoci. Tkaniny hydrofilowe optymalnie absorbują wilgoć, co z kolei przekłada się na ich inne cechy, np. bardzo dobre właściwości chłodzące.

Warto przy tym dodać, że substancje hydrofilowe mogą mieć różny charakter. Niehigroskopijne zupełnie nie wchłaniają wody, można jednak zwilżyć ich powierzchnię. Z kolei higroskopijne wchłaniają wodę.

Czym się wyróżnia tkanina o właściwościach hydrofilowych?

Właściwości hydrofilowe nadawane są różnym tkaninom. Bardzo często procesowi temu poddawane są materiały, z których później powstaje odzież sportowa, np. bawełna. Hydrofilowość włóknin sprzyja usprawnieniu termoregulacji organizmu, a także wpływa na lepszą paroprzepuszczalność oraz zdolność wchłaniania potu. Właściwości takie można nadać również tkaninom sztucznym.

Tkaniny o właściwościach hydrofilnych bardzo często łączone są z tkaninami hydrofobowymi. Taki zabieg wykonywany jest zwykle w przypadku ubrań wierzchnich, np. kurtek. Jedna strona jest wodolubna i bardzo dobrze przewodzi wodę, ale tylko w jednym kierunku. Z kolei druga strona chroni człowieka przed wilgocią z zewnątrz. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku odzieży do intensywnej aktywności fizycznej w celu odtransportowania nadmiaru potu ze skóry w trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas niskich temperatur lub deszczu.

Właściwości hydrofilowe nadawane są również materiałom przeznaczonym do produkcji ręczników. Dzięki temu ręczniki są chłonne, a jednocześnie odpowiednio zabezpieczone przed stęchlizną, butwieniem i pleśnią.

tkaniny