Farbowanie tkanin, a kwestia ochrony środowiska

Współcześnie w przemyśle włókienniczym coraz większe znaczenie odgrywają kwestie związane z ekologią. Ze względów zdrowotno-środowiskowych wprowadza się nowe produkty, metody i rozwiązania technologiczne, których celem jest ograniczenie wpływu czynników negatywnych dla środowiska naturalnego. Dotyczy to również procesów związanych z barwieniem tkanin.

Czy farbowanie tkanin jest niebezpieczne dla środowiska naturalnego?

Kolor to jedna z pierwszych kwestii, na jakie zwracamy uwagę podczas wyboru tkanin. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób barwione są tkaniny, a także jaki jest wpływ tego procesu na środowisko naturalne.

W przemyśle tekstylnym wykorzystuje się bardzo wiele różnych środków chemicznych na wielu etapach przetwarzania tekstyliów. Mają na celu przede wszystkim nadanie tkaninom pożądanych właściwości. Oprócz koloru mogą również wpływać na takie cechy jak np. ognioodporność, wodoodporność, odporność na gniecenie itp.

Rodzajów substancji chemicznych używanych w branży tekstylnej jest wiele. Wśród nich wyróżniamy również te, które używane są do barwienia tkanin, czyli barwniki, oraz włókiennicze środki pomocnicze do obróbki tkanin — np. bielenia.

Wpływ farbowania tkanin na środowisko naturalne wynika nie tylko ze specyfiki używanych substancji chemicznych, ale również wdrożonych procesów technologicznych. Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim sposób odprowadzania toksycznych odpadów. Odpady, które zawierają chemikalia, nigdy nie powinny być odprowadzane bezpośrednio do wód czy gleby. Jeśli substancje toksyczne przedostają się do ścieków lub rzek, mogą mieć wpływ również na ludzi. Dlatego przy każdej zastosowanej metodzie farbowania tkanin trzeba wziąć pod uwagę również i tę kwestię.

Ekologiczne farbowanie tkanin

Obecnie mamy dostęp do ekologicznych środków oraz metod farbowania tkanin. Co ważne, zapewniają one równe trwałe i estetyczne efekty co barwniki syntetyczne. Jest to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane. Również na etapie przygotowywania tkanin, np. prania, można wdrożyć rozwiązania ekologiczne. W ten sposób mamy całkowitą pewność, że cały procesy związane z obróbką tkanin przebiegają w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

farbki